164103582Psykoterapeutti Elina Pajamies tarjoaa seuraavia palveluja:

  • aikuisten yksilöpsykoterapia
  • nuorten (16-25) yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n korvausta.Kuntoutuspsykoterapiaa koskevat ohjeet ovat Kelan internet- sivustolla. www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia.

Kelan tuki on kaikilta ikäryhmiltä 57,60 € käynniltä (45 min.) Lisäksi on omavastuuosuus.